projektování a realizace nejrůznějších průmyslových staveb v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu, sklady hořlavých kapalin
zpracování technických studií
zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
výkon autorského dozoru
výkon technického dozoru