Automatická kolárna BIKETOWER, Hradec Králové, Futurum