Kontakt

Identifikační údaje:

Obchodní jméno: EKOCHEM 94 s.r.o.
Statutární zástupce: Ing. Boris Fukátko – jednatel společnosti
IČ: 62026470
DIČ: CZ62026470
Adresa sídla: Ekochem 94 s.r.o., Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 727 925 871
E-mail: info@ekochem94.cz
WWW: https://www.ekochem94.cz

Obchodní rejstřík Hradec Králové, Číslo spisu-oddíl C, vložka 6850