O firmě

Popis činnosti:

Projektování a realizace nejrůznějších průmyslových staveb v chemickém, strojírenském a potravinářském průmyslu, sklady hořlavých kapalin.
To zahrnuje:

realizace projektu
dodávka investičních celků
výroba zařízení
řešení požadavků na zajištění finančního krytí investičních záměrů
řešení umístění stavby
vyhodnocení technologických procesů
řešení požadavků na ochranu životního prostředí
zpracování technických studií
zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení
zajištění stanovisek příslušných veřejnoprávních orgánů a obstarání stavebního povolení
zpracování realizační dokumentace stavební a technologické části
poptávkové řízení u dodavatelů zařízení
vyhodnocení nabídek a doporučení nejvhodnějších dodavatelů
pomoc při kolaudačním řízení a uvádění stavby do provozu
zajištění dokumentace skutečného stavu
zajištění dodávek staveb
inženýrská činnost